Kontaktirajte nas: +387 51 962 988 | redakcija@paragraf.ba

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH

Službeni glasnik RS

br. 95 оd 16/10/2017


 • ODLUKA O POKRETANjU POSTUPKA DODJELE KONCESIJE ZA EKSPLOATACIJU TERMOMINERALNE VODE NA LEŽIŠTU “KULAŠI”, OPŠTINA PRNjAVOR
 • ODLUKA O POKRETANjU POSTUPKA DODJELE KONCESIJE ZA EKSPLOATACIJU TEHNIČKOG GRAĐEVINSKOG KAMENA - SERPENTINITA NA LEŽIŠTU “VUKIĆA MAJDAN” KOD PRIJEDORA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU REZULTATA PRIJEVREMENIH IZBORA ZA NAČELNIKA OPŠTINE TRNOVO, ODRŽANIH 24. SEPTEMBRA 2017. GODINE
 • ODLUKA O PRENOSU PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA, BROJ: 04/1-012-2-2447/17
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU REGULATORNE NAKNADE ZA 2018. GODINU
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U MINISTARSTVU ZA IZBJEGLICE I RASELjENA LICA
 • PRAVILNIK O REALIZACIJI KAPITALNIH PROJEKATA IZ SREDSTAVA DONACIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE
 • RJEŠENjE O IZDAVANjU LICENCE ZA GRAĐENjE OBJEKATA, BROJ: 15.03-361-829/17
 • RJEŠENjE O IZDAVANjU LICENCE ZA GRAĐENjE OBJEKATA, BROJ: 15.03-361-831/17
 • RJEŠENjE O IZDAVANjU LICENCE ZA GRAĐENjE OBJEKATA, BROJ: 15.03-361-834/17
 • RJEŠENjE O IZDAVANjU LICENCE ZA GRAĐENjE OBJEKATA, BROJ: 15.03-361-835/17
 • RJEŠENjE O IZDAVANjU LICENCE ZA GRAĐENjE OBJEKATA, BROJ: 15.03-361-840/17
 • RJEŠENjE O IZDAVANjU LICENCE ZA GRAĐENjE OBJEKATA, BROJ: 15.03-361-841/17
 • RJEŠENjE O IZDAVANjU LICENCE ZA GRAĐENjE OBJEKATA, BROJ: 15.03-361-874/17
 • RJEŠENjE O IZDAVANjU LICENCE ZA GRAĐENjE OBJEKATA, BROJ: 15.03-361-877/17
 • RJEŠENjE O IZDAVANjU LICENCE ZA GRAĐENjE OBJEKATA, BROJ: 15.03-361-883/17
 • RJEŠENjE O IZDAVANjU LICENCE ZA GRAĐENjE OBJEKATA, BROJ: 15.03-361-885/17
 • RJEŠENjE O IZDAVANjU LICENCE ZA GRAĐENjE OBJEKATA, BROJ: 15.03-361-886/17
 • RJEŠENjE O IZDAVANjU LICENCE ZA GRAĐENjE OBJEKATA, BROJ: 15.03-361-898/17
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JZU BOLNICA ZVORNIK
 • RJEŠENjE O ODOBRAVANjU PROMJENE VLASNIČKE STRUKTURE U KONCESIONARU “BUK” D.O.O. ISTOČNO SARAJEVO
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RESOR LOKALNE SAMOUPRAVE U MINISTARSTVU UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RESOR LOKALNE SAMOUPRAVE U MINISTARSTVU UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU DIREKTORA JZU BOLNICA ZVORNIK
 • RJEŠENjE O UTVRĐIVANjU SPISKA OVLAŠĆENIH LABORATORIJA KOJE ORGANIZUJU I SPROVODE POSLOVE OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI DIJAGNOSTIKE ŠTETNIH ORGANIZAMA I ZAŠTITE ZDRAVLjA BILjA
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-2450/17
 • SPISAK LIJEKOVA KOJIMA JE IZDATA DOZVOLA ZA STAVLjANjE U PROMET NA TRŽIŠTE BOSNE I HERCEGOVINE, BROJ: 10-02.3-4939/17
 • SPISAK LIJEKOVA KOJIMA JE UKINUTA DOZVOLA ZA STAVLjANjE U PROMET NA TRŽIŠTE BOSNE I HERCEGOVINE, BROJ: 10-02.3-4895/17
 • SPISAK MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA KOJA SU IZDATE POTVRDE ZA UPIS ILI OBNOVU UPISA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA, BROJ: 10-02.3-4802/17
  • Adresa:

  • Adresa: ul. Vase Pelagića 12,
   78000 Banja Luka

  • Radno vrijeme:

  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30
  • Kontaktirajte nas:

  • E-mail: redakcija@paragraf.ba

  • BANJA LUKA
  • +387 51 962 988
  • +387 51 962 989
  • +387 51 962 155
  • BIJELJINA
  • +387 64 4600-917
  • +387 64 4600-915


  • SARAJEVO
  • +387 64 4600-918
  • +387 64 460 0921