Kontaktirajte nas: +387 51 962 988 | redakcija@paragraf.ba

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH

Registar službenih glasila

Službeni glasnik BiH | br. 73 оd 13/10/2017


 • ODLUKA O DOPUNI TARIFE ADMINISTRATIVNIH TAKSI
 • ODLUKA O ZAKLjUČIVANjU I POTVRĐIVANjU BROJA BIRAČA UPISANIH U CENTRALNI BIRAČKI SPISAK ZA PRIJEVREMENE IZBORE ZA NAČELNIKA OPŠTINE TRNOVO SA STANjEM NA DAN 24.09.2017. GODINE U 24.00 ČASA
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VIZAMA
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O UČLANjENjU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE U EVROPSKI REGISTAR ZA OBEZBJEĐIVANjE KVALITETA VISOKOG OBRAZOVANjA
 • ODLUKA O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA IZVOZNO-KREDITNE AGENCIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O KRITERIJIMA ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA MINISTARSTVA ZA LjUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU REZULTATA PRIJEVREMENIH IZBORA ZA NAČELNIKA OPŠTINE TRNOVO ODRŽANIH DANA 24. SEPTEMBRA 2017. GODINE
 • ODLUKA O RASPODJELI I KRITERIJIMA ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA ZA RJEŠAVANjE PROBLEMA ROMA U OBLASTIMA ZAPOŠLjAVANjA, ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I STAMBENOG ZBRINjAVANjA ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O UPUĆIVANjU ŠTABNOG OFICIRA U STATUSU - VOJNI PREDSTAVNIK BOSNE I HERCEGOVINE U STALNOJ ORGANIZACIJI BALKANSKIH VOJNOMEDICINSKIH SNAGA U SKOPLjU, REPUBLIKA MAKEDONIJA
 • ODLUKA O USPOSTAVLjANjU VOJNO-DIPLOMATSKOG PREDSTAVNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE U UJEDINjENOM KRALjEVSTVU VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE – LONDON
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU REGULATORNE NAKNADE ZA 2018. GODINU
 • PRAVILNIK O POSTUPKU OCJENjIVANjA I OVLAŠĆIVANjA LABORATORIJA ZA ISPITIVANjE, KONTROLU I PRAĆENjE GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA I PROIZVODA KOJI SE SASTOJE, SADRŽE ILI POTIČU OD GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA
 • PREGLED POSTAVLjENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO JAVNIM OGLASIMA ZA SEPTEMBAR 2017. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA AGENCIJE ZA POLICIJSKU PODRŠKU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ZAMJENIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA POLICIJSKU PODRŠKU
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA POLICIJSKU PODRŠKU
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZA UNUTRAŠNjU KONTROLU U SLUŽBI ZA POSLOVE SA STRANCIMA
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-1-50-4-15-8/17
 • SPISAK MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA KOJA SU IZDATE POTVRDE ZA UPIS ILI OBNOVU UPISA U REGISTRU MEDICINSKIH SREDSTAVA
 • SPISAK MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA KOJA SU IZDATE POTVRDE ZA UPIS ILI OBNOVU UPISA U REGISTRU MEDICINSKIH SREDSTAVA
  • Adresa:

  • Adresa: ul. Vase Pelagića 12,
   78000 Banja Luka

  • Radno vrijeme:

  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30
  • Kontaktirajte nas:

  • E-mail: redakcija@paragraf.ba

  • BANJA LUKA
  • +387 51 962 988
  • +387 51 962 989
  • +387 51 962 155
  • BIJELJINA
  • +387 64 4600-917
  • +387 64 4600-915


  • SARAJEVO
  • +387 64 4600-918
  • +387 64 460 0921