Kontaktirajte nas: +387 51 962 988 | redakcija@paragraf.ba

Pravna baza Paragraf Lex BA

Aktuelna službena glasilaSADRŽAJ PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Tekstovi prečišćenih propisa

  • Bosne i Hercegovine
  • Republike Srpske
  • Federacije Bosne i Hercegovine

Službena mišljenja

Sudska praksa

Strana sudska praksa

Modeli

Evropsko zakonodavstvo

Carinska tarifa

PREDNOSTI PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Dnevna ažurnost

Pravna sigurnost

Informacije o svim propisima objavljenim u sl. glasilima

Sudska praksa i službena mišljenja sa sentencama

Vijesti na današnji dan

DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH: Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih porodica, nacrti zakona o porezu na dohodak i o doprinosima

Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije BiH usvojili su 21. septembra 2017. godine Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica. Zakon je ranije usvojen i u Predstavničkom domu.

Više

ROK ZA USVAJANJE SETA ZAKONA O AKCIZAMA KRAJ SEPTEMBRA 2017. GODINE

BiH gubi 500 miliona maraka bespovratnih sredstava Evropske unije i stotine miliona evra pomoći i jeftinih kredita, ako da kraja mjeseca ne bude usvojen set zakona o akcizama.

Više

ZAKON O JEDINSTVENOM MATIČNOM BROJU: Potrebno uvođenje jedinstvenog identifikatora neutralne strukture, zbog velikog broja slučajeva nezakonite obrade jedinstvenog matičnog broja

Radi sprečavanja zloupotrebe ili nezakonite obrade jedinstvenog matičnog broja (JMBG) i zaštite ličnih podataka građana, naša zemlja će na svom evropskom putu morati donijeti državni zakon kojim će uvesti jedinstveni identifikacioni broj.

Više