Kontaktirajte nas: +387 51 962 988 | redakcija@paragraf.ba

Pravna baza Paragraf Lex BA

Aktuelna službena glasilaSADRŽAJ PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Tekstovi prečišćenih propisa

 • Bosne i Hercegovine
 • Republike Srpske
 • Federacije Bosne i Hercegovine

Službena mišljenja

Sudska praksa

Strana sudska praksa

Modeli

Evropsko zakonodavstvo

Carinska tarifa

PREDNOSTI PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Dnevna ažurnost

Pravna sigurnost

Informacije o svim propisima objavljenim u sl. glasilima

Sudska praksa i službena mišljenja sa sentencama

Vijesti na današnji dan

USTAVNI SUD RS: Utvrđena neustavnost Odluke o proizvodnji i isporuci toplotne energije u opštini Gradiška i Opšti uslovi za isporuku toplotne energije u opštini Gradiška

22. februara 2017. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i sedamnaesta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske na kojoj je odlučivao, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Više

NARODNA SKUPŠTINA RS: 27. februara 2017. godine Posebna sjednica - Razmatranje Informacija o mogućem zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi BiH protiv Srbije i Crne Gore

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je da posebna sjednica Narodne skupštine na kojoj će se naći jedna tačka dnevnog reda: Informacija o mogućem zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi BiH protiv Srbije i Crne Gore bude održana u ponedjeljak, 27. februara 2017. godine, u 13.00 časova.

Više

NEOPHODNA JAČA SARADNJA PORESKE UPRAVE I PRIVREDNE KOMORE SRPSKE U SUZBIJANJU SIVE EKONOMIJE

Direktor Poreske uprave Republike Srpske Zora Vidović i predstavnici Privredne komore Srpske zaključili su da bi ove dvije institucije trebalo da budu aktivni partneri u suzbijanju sive ekonomije.

Više


  • Adresa:


  • Adresa: ul. Vase Pelagića 12,
   78000 Banja Luka

  • Radno vrijeme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.ba

  • BANJA LUKA
  • +387 51 962 988
  • +387 51 962 989
  • +387 51 962 155
  • BIJELJINA
  • +387 64 4600-917
  • +387 64 4600-915


  • ISTOČNO SARAJEVO
  • +387 64 4600-918